matdags

Livsmedel som ska undvikas vid amning

Inledning Mat och amning: problem Matning under amning är en viktig faktor för att säkerställa korrekt mjölkproduktion i sjuksköterskan. Möjliga brister i laktationen (kvantitet och varaktighet) eller bröstmjölks kemiska sammansättning kan påverka barnets hälsotillstånd negativt (från nyfödd ålder till den 6: e levnadsmånaden). detta kan hända

Bevarande av modermjölk av I.Randi

genera Korrekt förvaring av bröstmjölk är av grundläggande betydelse för att behålla matens egenskaper och för att säkerställa barnets säkerhet som tar det. Det är uppenbart att konserveringen av bröstmjölk är nödvändig när den extraheras (eller dras, om du föredrar) från mammens bröst som inte kan amma barnet. För att garantera i

I.Randi Electric Bröstpump

genera Den elektriska bröstpumpen är ett mycket användbart verktyg för alla kvinnor som - beroende på faktorer av olika ursprung och natur - inte kan använda amning. För att garantera korrekt mjölkutvinning, utan att skada den känsliga bröstvävnaden, måste den elektriska bröstpumpen användas på lämpligt sätt. I själva verket

I.Randi manuell bröstpump

genera Den manuella bröstpumpen är en enhet som används för att extrahera mjölk från bröstet när mamman inte kan ge amning direkt till nyfödda. I själva verket är bröstmjölk en extremt värdefull näringskälla för barnet, eftersom det innehåller alla näringsämnen, enzymer, försvarceller och antikroppar som är nödvändiga för sin korrekta och hälsosamma utveckling. Därför, när det inte går

Läkemedel för att behandla postpartum depression

definition Postpartum depression är en särskild form av depression, vilket påverkar kvinnor i perioden efter födseln. Vanligtvis utvecklas denna form av depression över några månader och manifesteras med ganska intensiva och varaktiga symtom. Det är ett tillstånd som starkt påverkar förmågan att ta hand om den nyfödda, därför är diagnos och behandling i rätt tid väsentlig. orsaker I sannin

Medicin för härdning av mastit

definition Mastit definieras som en inflammatorisk process med en rent infektiös etiologi som involverar bröstvävnaden; Det är ett patologiskt tillstånd som är typiskt för laktationsperioden, men kan även uppstå utanför laktation. I allmänhet kallas mastit som förekommer i modern under perioden mellan barnets födelse och följande sex veckor kallas "puerperal". orsaker Mast

råmjölk

Vad är Colostrum Sekretionen av bröstet, som hos kvinnor normalt börjar efter förlossningen (endast exceptionellt före), passerar genom tre faser. Som ett resultat förändras även balansen mellan näringsämnen i bröstmjölk under dessa tre steg av amning: under de första 5 dagarna produceras kolostrummet övergångsmjölk från 5: e till 6: e till 10: e dagen från den 10 till den 20: e dagen (framåt) mogen mjölk. Kolostrummet, som

Mjölk eller mjölkmjöl

Normalt representerar mjölkmjölk den första mat som infördes under avvänjning. För barnet är de därför den första smakupplevelsen utanför bröstmjölken. Praxis - de är beredda omedelbart med tillsats av kokande vatten - och näringsämnen, som i huvudsak består av mjölk, till vilken spannmål och dehydrerad frukt till sist läggs till. Bland spannmålen ä

Kvinnors mjölk

Kvinnors mjölk är en specifik produkt av bröstkörteln och är en komplex vätska som innehåller ämnen i lösning, i emulsion och i kolloid dispersion. De i lösning representeras av: sockerarter: laktos och enkla sockerarter (oligosackarider). Laktos är det rådande sockret i kvantitet; mineralsalter: natrium, kalium, klor, kalcium. vattenlösl

Anpassad mjölk (eller för spädbarn)

Numera har formulerade mjölkar industriellt förberedts genom olika stadier, från och med kolmjölk, alltmer raffinerad för att vara så kemiskt likartad som möjligt för mjölk för människa och bättre reagera på det lilla spädbarns matsmältnings- och näringsbehov, det vill säga babyen av de första 4/6 månaderna, allt på modell av ammande barn. Av denna anledning

Bröstmjölk och komjölk

Jämförelse mellan modermjölk och komjölk En av de djurmjölkar som kommer närmast den mänskliga är koemjölk. Jämförelsen mellan de två typerna av mjölk visas i tabellen: KOMPONENTER MÄNNISK MÄLK (100 g) VACCINE MILK (100 g) Proteiner i gram (g) 1, 2 3, 3 vassleprotein α-laktalbumin b-laktoglobulin lattotransferrina immunoglobulin kasein 0, 72 0, 35 0 0, 10-0, 15 0, 10-0, 15 0, 48 0, 6 0, 15-0, 18 0, 37 0, 02-0, 05 0, 05 2, 9 Sockerarter i gram 7 4 laktos oligosackarider 6 1 4 spår Lipider i gram 3, 5 3, 5 mättade fettsyror omättade fettsyror 45% 55% 75% 25% KALORIER 65 kcal / 100 g 67-68 kcal /

Efterföljande mjölk (eller nedan)

Industrin har också satt upp mjölkar som är lämpligt formulerade för följande period, och ersätter alltid mjölk, som kallas uppföljnings- eller uppföljningsmjölk . Dessa mjölk ger möjlighet att efter de 4-6 månaderna av livet, i efterföljande ordning, till den anpassade mjölken eller i stället för bröstmjölk, en formulerad mjölk som är mer mottaglig jämfört med vaccinet, till barnets näringsbehov. De betecknas generellt

Bröstmjölk

Den bästa maten för nyfödda Bröstmjölk är den mest rekommenderade maten för nyfödda, eftersom det ger alla näringsämnen men framför allt innehåller dem i rätt proportioner. Denna diskurs gäller för alla däggdjur; ko mjölk kommer därför att vara idealisk för kalvens behov men det kommer inte att vara idealiskt för de nyfödda. I kvinnan, såväl som

Lagstiftning av mat för avvänjning

Livsmedel baserade på spannmål och andra livsmedel avsedda för spädbarn. För denna produktkategori fastställs i lagen att Mängden spannmål får inte vara mindre än 25% av den slutliga torrvikten. Pesticidhalten måste vara mindre än 0, 01 mg / kg; I jordbruksprodukter avsedda för tidig spädbarn är det förbjudet att använda bekämpningsmedel som har ett assimilerbart dagligt intag av (ADI) större än 5 μg / kg kroppsvikt. GMO-innehåll tolere

Avvänjning eller förlust

Avvänja barnet Termen avvänjning (eller avvänjning) indikerar den gradvisa och progressiva övergången till erfarenheten av att ta fasta och flytande livsmedel på olika sätt än bröstsugning. detta Kravet är kopplat till den progressiva ökningen av energibehovet hos den unga organismen, som också förändras i kvalitativa termer. Begreppet av

amning

Redigerad av obstetrician Eugenio Ciuccetti Betydelsen av bröstutbildning Efter födseln är det första avgörande steget för att garantera en hälsosam utveckling för barnet att säkerställa att han ammar korrekt och kontinuerligt. Om det inte finns viktiga och dokumenterade medicinska kontraindikationer (till exempel bröstcancer, HIV, TB etc.) är det d

Öka bröstmjölkproduktionen

Ett karakteristiskt tecken på graviditet är ökad känslighet och bröststorlek. Denna förändring understryker hur moderorganismen förbereder sig för att ge rätt födsel till det ofödda barnet. Ökad produktion av bröstmjölk verkar vara en viktig milstolpe för många nya mödrar, med tanke på den utbredda och ofta obefogade rädslan att den producerade mjölken inte är tillräcklig för att täcka barnens näringsbehov. Hur mjölkproduktionen är

Capoparto

genera Capoparto är den första menstruationen som uppträder efter födseln . Denna händelse sammanfaller ofta med slutet av puerperiet och hos kvinnor som inte ammar uppträder vanligtvis fem eller sex veckor efter barnets födelse. Å andra sidan, mödrar som ammar, är menstruationens återkomst försenad av konstitutionella skäl eller på grund av hormonella förändringar som fortfarande pågår. Capoparto indike

Bröstbenet

genera Bröstbenet är ett typiskt problem under de första dagarna efter födseln. Det kännetecknas av stagnation av mjölk i yveret, vilket framstår spänt, edematöst och glänsande, ibland rodnad och smärtsamt, men kan inte avge betydande mängder mjölk. Huvudorsakerna till bröstmuskeln: Överdriven mjölkproduktion. Fördröjning i

Mjölkproduktion - Bröstmjölk

genera Bröstmjölk, som produceras och utsöndras av bröstkörtlarna, är avgörande för att säkerställa rätt näring för nyfödda. Redan under graviditetens sista trimester märker flera gravida kvinnor att från bröstet, genom att klämma, kommer en vattnig och gulaktig vätska ut. Detta är kolostrum, den första mjölken som barnet kommer att dricka under livet. en mjölk som är rela

Mastit och laktation - Puerperal mastit

Puerperal mastit är en inflammatorisk process av infektiöst ursprung, vilket påverkar bröstet under amning eller efter dess suspension. Även om det påverkar en betydande andel sjuksköterskor (upp till 10%), kan mastit först förebyggas, men också botas utan att man behöver avbryta amning. orsaker Puerperal mastit orsakas av bakteriernas inträde i galaktoforkanalerna, små kanaler som dränerar mjölken upp till bröstvårtan. Förutom deras n

Matning, varaktighet och frekvens av matningar

När man talar om amning finns inga fasta regler. fördelning, frekvens och varaktighet av samma, varierar i själva verket från barn till barn. I ett sådant sammanhang är det möjligt att högst uppställa några allmänna indikationer, för att säkerställa att barnet tar tillräckliga mängder mjölk och förhindrar obehagliga problem både för mamman och barnet. Å andra sidan kan

Bröstkorg - Orsaker och symtom

Relaterade artiklar: Ingummo Mammario definition En bröstförgiftning är ett problem som vanligtvis uppstår under de första stadierna av laktation, dvs i dagarna efter födseln. Det kan dock ske under hela amningstiden. Blockeringen uppstår när bröstet passerar från kolostrumssyntesen till den mogna mjölkens (mjölklöpningsstadiet). Bröstmorgon

Mastit symtom

Relaterade artiklar: Mastit definition Mastit är en smärtsam inflammation som påverkar bröstet. Det förekommer främst i postpartum, under amning (puerperal mastit), ofta på grund av en infektion som gynnas av närvaron av skärningar eller sprickor på bröstvårtor. Staphylococcus aureus är den vanligaste etiologiska patogenen. Mastit kan

Milky Mount - Orsaker och symtom

definition Den mjölkande piskningen består i det amningsteget där kolostrummet gradvis omvandlar, först till "övergångsmjölk" i 2-7 dagar efter födseln och därefter i de första två eller tre veckorna i "mogen mjölk". Mekanismen som ligger till grund för denna händelse är ökningen av prolaktin (hypofyshormon), stimulerat genom att sippra av nippeln av den nyfödda. Mjölk blir mer

Bröstfissurer - Orsaker och symtom

Relaterade artiklar: Bröstspår definition Bröstfissurer är små sprickor som bildas på bröstvårtan eller på den omgivande areolen. Dessa nedskärningar kan uppträda under amning (speciellt under de första dagarna och i primiparaen) och ange den nyfödda kroppens felaktighet när den fäster vid mammens bröst eller för långvarig amningstid. Bröstfissurer ka