skönhetsprodukter

Naturliga kosmetika

Motiverad definition av naturkosmetik Det är känt att användningen av växter eller naturliga derivat, vid framställning av produkter avsedda för topisk applicering, har åtföljt mänsklig civilisation i århundraden. Trots allt representerar växtvärlden en outtömlig råmaterialkälla som, förvandlad med lämpliga processer, hittar olika tillämpningar inom det dermo-kosmetiska området, både som funktionella substanser och som hjälpämnen eller bärare. Under de senaste årti

Naturliga kosmetika - Fördelar och nackdelar

«Introduktion till naturkosmetik En annan kritisk aspekt i formuleringen av produkter med naturliga egenskaper är "tvål" -effekten , ett frekvent fenomen vid applicering av "naturliga" emulsioner, ett besvär som lätt skulle kunna undvikas genom att använda små mängder dimetikon (en silikonmolekyl). Beträf