Vilket preparat kräver karotidangioplastik med stenting

Carotid- angioplastik med stenting är en icke-kirurgisk medicinsk procedur, genom vilken vaskulära kirurger "frisätter" de ockluderade eller svårt begränsade karotidartärerna .

Detta farliga patologiska tillståndet - som på medicinsk språk definieras som den obstruktiva sjukdomen hos carotidarterierna - är en möjlig följd av ateroskleros och kan ligga till grund för episoder av ischemisk stroke eller TIA ( transient ischemisk attack ).

Ur preparatets synvinkel ger carotid angioplastik med stenting några enkla medicinska indikationer, men det är bra att följa brevet om allt ska gå för det bästa och utan komplikationer.

Går mer i detalj ...

Under de veckor som leder fram till proceduren måste patienten genomgå flera diagnostiska tester, t ex ultraljud av karotid, karotidangiografi, angio-CT och / eller angio-magnetisk resonans. Dessa tester tjänar till att visa egenskaperna och den exakta positionen för den obstruktiva placken (plack som vanligtvis kallas ett atherom ).

Därför måste patienten, några dagar före operationen (vanligtvis 3-5 dagar före), starta en behandling baserad på blodplättmedel (till exempel aspirin) för att minska blodproppens bildning under angioplastik.

Slutligen, på dagen för förfarandet, måste han visas fullständigt fasta åtminstone den föregående kvällen och åtföljas av en släkting eller en betrodd vän.

Rekommenderas

Combivir
2019
Symptom Klinefelters syndrom
2019
svärdfisk
2019