Rörelse, anpassningsförmåga och cellulär reproduktion

Cellrörelse

Cellernas förmåga att röra sig i en flytande eller luftig miljö uppstår genom direkt eller indirekt rörelse. Den indirekta rörelsen är helt passiv, med hjälp av vinden (det är fallet med pollen), med hjälp av vatten eller med cirkulationsströmmen. En speciell typ av indirekt rörelse är den bruniska rörelsen, vilken utförs med kollision av celler med kolloidala molekyler innehållna i ett medium; Denna typ av rörelse är mycket oregelbunden (zigzag). Den direkta rörelsen är karakteristisk för vissa celler, som för att utföra den måste ha vissa särdrag: amoeboidceller, hårceller, muskelceller.

Behandlingen av amoeboidceller kännetecknas av utsläpp av utstötningar av cellulär substans (pseudopodi). Dessa avstötningar kan emitteras vid vilken som helst punkt på cellväggen, men när de omges i en viss riktning och alltid i den, tillåter de små förskjutningar av cellen. Med denna mekanism flyttar leukocyterna, de migrerande cellerna i bindväven, histiocyterna och monocyterna. Hastigheten för rörelsen är inte mer än några mikron per minut. Hårcellerna och flagellaten kan i stället utföra den så kallade vibratila rörelsen, med hjälp av filamentorganeller stabilt implanterade i cellerna, kallade flagella och cilia. Flagellaen är ett klassificeringselement av en hel klass av protozoer som kallas flagellat: hos människor finns de endast i spermatzonen; Ögonfransarna är i stället mycket vanligare i cellerna, både djur- och grönsaksriket. På människor finns de på den fria delen av celler som täcker luftvägarna, livmodern, tuban, testikelns efferenta kanaler. Varje ögonfrans har en liten kropp på cytoplasman där den är fixerad, kallad basalkroppen.

Filamenten utför två typer av rörelse: en roterande, för vilken flagellumet är skruvad på sig själv och en oscillerande en, som liknar en fiskes svans; Resultatet av dessa rörelser kan antingen vara en framdrivning av cellen eller en retraktion.

Den sista typen av rörelse som cellerna är föremål för är muskelrörelse: endast släta och strimmiga muskelceller är föremål för denna rörelse och består i sammandragning av specifika differentierade element som ingår i cellen som kallas myofibriller. Minofibrils sammandragning, och följaktligen av hela muskelcellen, är aldrig spontan men uppträder alltid efter en spänning på grund av nervimpulser.

Mobil anpassningsförmåga

Denna term betyder cellens förmåga att kunna reagera på stimuli från den yttre miljön och kunna anpassa sig till den för att uppnå de bästa vitala förhållandena. Stimuli kan vara av olika slag och inte nödvändigtvis skadliga för celllivet; Beroende på huruvida stimulansen är skadlig eller på annat sätt, svarar cellen med en rörelse som kan vara orientering (tropism) eller distansera (taxi). Både tropismen och hastigheten kan vara negativ om cellen rör sig bort och vägrar stimulansen, eller positiv om elementet närmar sig stimulanskällan. Ett särskilt omnämnande förtjänar kemotaxen, det vill säga den cellulära rörelsen mot en bestämd kemisk substans som är i större användbar koncentration (positiv kemotax) eller borttagning av den (negativ kemotax).

Cellåtergivning

Celluppdelning är en väsentlig process för fortsättningen av arten: i själva verket i alla levande varelser, både djur och växter, kan celler inte härröra från förutom genom uppdelning av tidigare moderceller. För individen leder redan uppenbar celldelning till dess morfogenes, vilket innebär att på det befruktade ägget kommer alla embryoniska skisser som kommer att ge upphov till de enskilda organen byggda: det är det medel för dess tillväxt genom vilket ett individuellt spädbarn av liten storlek kommer till den mogna individen. Slutligen är celldelning det enda sättet som finns tillgängligt för den levande varelsen för reparation av förluster på grund av fysiologiska skäl eller på grund av trauma. Det finns två metoder för cellreproduktion: direkt delning eller amitos och indirekt delning eller mitos eller karyokinesis.

Redigerad av: Lorenzo Boscariol

Rekommenderas

Combivir
2019
Symptom Klinefelters syndrom
2019
svärdfisk
2019