Aortic arch störningar

Aortabågen eller aortabågen är den böjda delen av aortan, vilken i varje representation av det mänskliga hjärtat noteras att bära hjärtorganet med det och att fortsätta med den nedstigande aortan.

Ursprungspunkten för tre artärer som är grundläggande för syreupptagning av huvud och övre extremiteter, kan aortabågen i vissa individer uppvisa deformationer eller placeras i avvikande positioner.

Dessa defekter av form eller position härrör från ett fel under embryonisk utveckling, därför betraktas de som äkta medfödda patologier, som är närvarande sedan födseln.

Specificera att för anomalier av aortabågen vi också hänvisar till defekter som kan påverka de tre grenarna i själva bågen, de mest kända och studerade varianterna av aortabågen är:

  • Dubbel aortabågen
  • Den högra aortabågen med en spegelbildsförgrening
  • Den högra aortabågen med en onormal förgrening
  • Den vänstra aortabågen med en abnorm förgrening
  • Den cervicala aortabågen

Att vara medfödda defekter (därmed inneboende i DNA) försökte forskarna identifiera vad som kan vara den genetiska förklaringen av dessa sjukdomar och fann att av 100 personer med en defekt i aortabågen, 20 presenterar en genetisk mutation på kromosom 22.

Ur epidemiologiska synvinkel är aortabågsdefekter ganska sällsynta patologier. Enligt vissa uppskattningar skulle de dessutom utgöra ungefär 1% av de möjliga medfödda hjärtaförmängningarna hos människor.

Rekommenderas

Combivir
2019
Symptom Klinefelters syndrom
2019
svärdfisk
2019